KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA DYREKTORA Z ROKU 2018

Zarządzenie nr 26 w sprawie zastępstwa za Dyrektora z dn. 27.12.2018 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie inwentaryzacji z dn. 22.11.2018 r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej z dn. 21.11.2018 r.

Zarządzenie nr 23 w sprawie zastępstwa za Dyrektora z dn. 21.11.2018 r.

Zarządzenie nr 22 w sprawie zmiany składu komisji ZFŚS z dn. 19.11.2018 r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Systemu

Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z dn. 27.09.2018 r.

Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania zespołów zadaniowych z dn. 17.09.2018 r.

Zarządzenie nr 19 w sprawie Regulaminu spacerów i wycieczek z dn. 17.09.2018 r.

Zarządzenie nr 18 w sprawie odpłatności za wyżywienie z dn. 17.09.2018 r.

Zarządzenie nr 17 w sprawie Przedszkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego z dn. 31.08.2018 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie ramowych rozkładów dnia z dn. 31.08.2018 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie zastępstwa za Dyrektora z dn. 31.08.2018 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie Oceniania Pracy Nauczycieli z dn. 31.08.2018 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie zastępstwa za Dyrektora z dn. 10.07.2018 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PS 26 z dn. 09.07.2018 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w PS 26 z dn. 11.06.2018 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie Wewnętrznego Regulaminu dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z dn. 04.06.2018 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie Preliminarza Budżetowego ZFŚS z dn. 20.04.2018 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ewidencji składników rzeczowych z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zakładowego planu kont z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019 z dn. 20.02.2018 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie Planu urlopów z dn. 30.01.2018 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie zmian do zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PS 26 z dn. 30.01.2018 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2017

Zarządzenie nr 17 w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z dn. 24.05.2017 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Procedury rekrutacji dzieci z dn. 12.04.2017 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dn. 12.04.2017 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie Preliminarza Budżetowego ZFŚS z dn. 27.02.2017 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przedszkolu dn.27.02.2017 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej z dn. 13.02.2017 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 13.02.2017 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie planu urlopów z dn. 12.01.2017 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad ewidencji materiałowej i magazynowej w przedszkolu z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w przedszkolu z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie prowadzenia gospodarki żywieniowej z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątkowych z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dn. 02.01.2017 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2016

Zarządzenie nr 18 w sprawie odpłatności za wyżywienie w przedszkolu z dn. 09.09.2016 r.

Zarządzenie nr 17 w sprawie Ramowych Rozkładów Dnia z dn. 30.08.2016 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu Korzystania z Żywienia z dn. 30.08.2016 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie Przedszkolnego Zestawu Programów Nauczania z dn. 29.08.2016 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie zastępstwa z dn. 01.08.2016 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie zastępstwa z dn. 20.06.2016 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia z dn. 03.06.2016 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie Preliminarza Budżetowego z dn. 25.05.2016 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie planu działalności z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie procedury rekrutacji dzieci z dn. 29.01.2016 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie regulaminu organizacyjnego z dn. 25.01.2016 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie samooceny systemu kontroli zarządczej z dn.22.01.2016 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie urlopów z dn. 15.01.2016 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2015

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej z dn. 30.12.2015 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu Pracy z dn. 10.12.2015 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie dnia wolnego z dn. 07.12.2015 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 30.10.2015 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 03.09.2015 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie Ramowych Rozkładów Dnia dn.03.09.2015 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie odpłatności za wyżywienie z dn. 31.08.2015 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie dnia wolnego od pracy z dn. 30.07.2015 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2015/2016 z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie Planu Działalności Kontroli Zarządczej oraz Identyfikacji i Oceny Ryzyk do Celów i Zadań PS 26 z dn. 13.02.2015 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 09.02.2015 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie planu urlopów z dn. 22.01.2015 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej z dn. 22.01.2015 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w przedszkolu z dn. 19.01.2015 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej z dn. 19.01.2015 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2014

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 19 listopada w sprawie inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 15 września w sprawie kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 10 września w sprawie odpłatności za wyżywienia w przedszkolu.

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 28 sierpnia w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 9 lipca w sprawie przyznawania ulg w opłacie za przedszkole.

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 5 czerwca w sprawie zmian Instrukcji windykacji należności w PS 26.

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 21 maja w sprawie preliminarza budżetowego ZFŚS za rok 2014.

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 21 maja w sprawie zastępstwa za dyrektora.

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 16 kwietnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w PS 26 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 1 marca w sprawie dnia wolnego od pracy w miesiącu maju.

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 20 lutego w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do PS 26.

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 20 lutego w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 20 lutego w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 20 lutego w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia w sprawie planu urlopów.

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 13 stycznia w sprawie dokonania samooceny kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 3 stycznia w sprawie koordynatora kontroli zarządczej.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Iwona Borzędowska
data: 26-11-2019
wytworzył: Iwona Borzędowska
data: 26-11-2019
data: 26-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 26-11-2019 - Edycja treści
  • 05-01-2016 - Edycja treści
  • 02-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 769